Art. 289 - Oralitatea, nemijlocirea si contradictorialitatea

(1) Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituită potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.

↑ Sus

Loading

Sumar: